Kính mời đồng hương đi bầu Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Dallas


Chú ý 6

Vietnamese American Community of Greater Dallas
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tại Dallas và Vùng Phụ Cận
A Non Profit Organization 501©-(3)
3221 Beltline Rd., Garland, TX 75044 | Tel.:972.666.1168
ỦY BAN VẬN ĐỘNG & TỔ CHỨC BẦU CỬ
HÃY CÙNG NHAU XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VỮNG MẠNH.
HÃY CÙNG NHAU
BẦU CỬ
Để chọn thành viên Hội Đồng Quản Trị là những người:
 Có tinh thần Quốc Gia cụ thể với việc làm rõ ràng.
 Có tinh thần phục vụ, đáng tin cậy, có uy tín, có tinh thần đồng đội.
 Có khả năng hướng dẫn, liên kết mọi lứa tuổi và mọi đoàn thể.
 Có khả năng tổ chức, liên lạc, giao tiếp với cả người Việt và Mỹ.
 Có khả năng đưa Cộng Đồng người Việt vào dòng chính ở Hoa Kỳ.
CÁC NGÀY & ĐỊA ĐIỂM BẦU CỬ:
+ Vào dịp Cộng Đồng tổ chức Tết 14/1 (Cali Saigon Mall)
** Tại Các Chợ Cali Saigon Mall, Hiệp Thái, Trường Nguyên, Hong Kong Vào Các Ngày Dưới Đây **
+ Ngày 21-22/1, từ 10:00AM-7:00PM
+ Ngày 27-29/1, từ 10:00AM-7:00PM
+ Ngày 04-05/2, từ 10:00AM-7:00PM

 

In Trang Này In Trang Này